Vozový park POD Frýdek-Místek

Vozový park příměstské dopravy Transdev Slezsko a.s., provozovna Frýdek-Místek (dříve ČSAD Frýdek-Místek a.s.) tvoří v současné době z největší části autobusy Iveco Crossway LE City 12M Natural Power. 33 vozů tohoto typu zajišťuje dopravní obslužnost ve vysoutěžených oblastech Frýdlantsko a Frýdecko-Místecko. Linka 383 je pak obsluhována téměř ze 100% minibusy Dekstra LE 37 Maxi (CNG). Záložními vozy jsou autobusy SOR CNG 12. Ostatní příměstské typy autobusů nacházející se ve vozovém parku ČSAD FM (především Iveco Crossway LE 10.8M a 12M, Sor CNG 10,5) můžeme potkat na turnusech městské dopravy.

 

 JÍZDNÍ ŘÁDY PŘÍMĚSTSKÝCH LINEK ODIS V OBLASTI (včetně ostatních dopravců)

340341342343344345, 346347348349351352354357358383385386387, 980

 985

 

Rekreační linka Raškovice,Ondráš-Lysá Hora. Jezdí v pondělí, ve středu a v pátek podle zpravidla od května do konce září. Odjezd ze zastávky Raškovice, Ondráš v 8.30, zpět z Lysé hory v 11.20. Jízdenky je možno zakoupit postřednictvím E-SHOPU LYSÁ HORA a na pobočkách Cestovní kanceláře Transdev Slezsko a.s.: Havířov-Podlesí – autobusové nádraží, U Stadionu 1654/8, Frýdek-Místek – autobusové nádraží, Na Poříčí 3530 a Karviná-Fryštát – u náměstí, ul. Hrnčířská 65. Na místě lze zakoupit jízdenku přímo u řidiče v případě volných míst v autobuse.

Ceník jízdného v příměstské dopravě: Na výše uvedených linkách zajišťovaných Transdev Slezsko a.s. platí tarif ODIS. Cena jednotlivého jízdného je dána součtem tzv.základní sazby a příslušného násobku ceny za každý tarifní kilometr (pokud není uvedno jinak).

položky ceny jízdného Občanské jízdné Zlevněné jízdné 50%
základní sazba hotovost         18,-         9,-
základní sazba ODISka a bankovní platební karta         10,-         5,-
každý tarifní kilometr OSISka a bankovní platební karta           1,50         0,75
každý tarifní kilometr hotově           1,70         0,85

Ceníky jízdného :  JÍZDNÉ

Informace o tarifu ODIS na www.kodis.cz

Smluvní přepravní podmínky dopravce:  download.transdev.de/transdev/uploads/3csad/media_document/2/original.pdf